Största privata arbetsgivare, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare. Största privata arbetsgivare är Sykes Sweden AB med 175 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.