Andel förtidspensionärer, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 78:e lägsta i landet med 4,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.