Andel förtidspensionärer, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 070 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 73:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.