Andel företagare, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 10 147 människor (2018). Landarealen är 11 364 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.