Andel företagare, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 070 invånare. Värdet för andel företagare är det fjortonde högsta i landet med 10,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.