Andel företagare, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare. Värdet för andel företagare är det åttonde högsta i landet med 11,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.