Förvärvsfrekvens, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 10 147 människor (2018). Landarealen är 11 364 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.