Andel högutbildade, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 10 090 människor (2019). Landarealen är 11 364 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.