Andel högutbildade, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 80:e lägsta i landet med 15,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.