Andel högutbildade, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 185 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 85:e lägsta i landet med 16,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.