Skattesats, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 145 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Härjedalens kommun till 34,17 procent, vilket var den 53:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.