Befolkningsökning, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Härjedalens kommun den 89:e lägsta i landet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.