Befolkningsökning, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 145 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Härjedalens kommun nära genomsnittet med 0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.