Befolkningsökning, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 070 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Härjedalens kommun den 57:e lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.