Medelålder, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare. Värdet för medelålder är det tjugonde högsta i landet med 47,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.