Medelålder, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 070 invånare. Värdet för medelålder är det 21:a högsta i landet med 47,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.