Invånare i kommunen, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 75 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.