Invånare i kommunen, Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 10 147 människor (2018). Landarealen är 11 364 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.