Kommunens kostnader, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 099 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det trettonde högsta i landet med 79 758 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.