Kommunens skatteintäkter, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 175 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 719 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.