Anställda i kommunen, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 175 invånare. Värdet för anställda i länet är det 41:a lägsta i landet med 618 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.