Största offentliga arbetsgivare, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 6 298 människor (2019). Landarealen är   3 429 kvadratkilometer.

Största offentliga arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.