Andel förtidspensionärer, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 6 298 människor (2019). Landarealen är   3 429 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.