Andel förtidspensionärer, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 181 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 43:e högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.