Andel förtidspensionärer, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 175 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 48:e högsta i landet med 5,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.