Nyföretagande, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 6 298 människor (2019). Landarealen är   3 429 kvadratkilometer.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.