Förvärvsfrekvens, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 175 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 77:e lägsta i landet med 78,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.