Andel högutbildade, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 6 376 människor (2018). Landarealen är   3 429 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.