Andel högutbildade, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 162 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 64:e lägsta i landet med 15,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.