Skattesats, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 099 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Bräcke kommun till 35,09 procent, vilket var den tredje högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.