Befolkningsökning, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 181 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Bräcke kommun den femte lägsta i landet med −4,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.