Befolkningsökning, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 175 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Bräcke kommun den tolfte lägsta i landet med −3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.