Befolkningsökning, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 099 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Bräcke kommun den 71:a lägsta i landet med −1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.