Medelålder, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 175 invånare. Värdet för medelålder är det 27:e högsta i landet med 47,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.