Medelålder, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 181 invånare. Värdet för medelålder är det 25:e högsta i landet med 47,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.