Invånare i kommunen, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 6 298 människor (2019). Landarealen är   3 429 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.