Invånare i kommunen, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 162 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 31:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.