Företagens lönsamhet, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 30:e högsta i landet med 14,5 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.