Kommunens kostnader, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 120 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tolfte högsta i landet med 74 263 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.