Kommunens kostnader, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det nionde högsta i landet med 81 808 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.