Anställda i kommunen, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 135 invånare. Värdet för anställda i länet är det 71:a lägsta i landet med 780 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.