Största privata arbetsgivare, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 061 människor (2019). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.