Företagsklimat, ranking 1-290, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 061 människor (2019). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen.