Andel förtidspensionärer, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 176 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 95:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.