Andel förtidspensionärer, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 097 människor (2018). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.