Andel företagare, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Värdet för andel företagare är det sjätte högsta i landet med 17,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.