Förvärvsfrekvens, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 061 människor (2019). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.