Sysselsättningsgrad, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 57:e högsta i landet med 84,8 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.