Förvärvsfrekvens, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 176 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 42:a högsta i landet med 84,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.