Andel högutbildade, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 176 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.