Andel högutbildade, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 097 människor (2018). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.