Andel högutbildade, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 135 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 16,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.