Skattesats, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Bergs kommun till 34,22 procent, vilket var den 46:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.