Befolkningsökning, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 097 människor (2018). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.