Befolkningsökning, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 176 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Bergs kommun den 93:e högsta i landet med 1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.