Befolkningsökning, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 135 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Bergs kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.