Medelålder, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 135 invånare. Värdet för medelålder är det 52:a högsta i landet med 46,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.