Medelålder, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 176 invånare. Värdet för medelålder är det 57:e högsta i landet med 46,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.