Medelålder, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 120 invånare. Värdet för medelålder är det 48:e högsta i landet med 46,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.