Invånare i kommunen, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 176 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 43:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.