Invånare i kommunen, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 061 människor (2019). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.