Kommunens kostnader, Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 330 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 73:e lägsta i landet med 61 103 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.