Kommunens skatteintäkter, Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 271 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 54:e lägsta i landet med 44 399 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.