Andel förtidspensionärer, Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 271 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 22:a lägsta i landet med 2,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.