Andel företagare, Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 049 invånare. Värdet för andel företagare är det näst högsta i landet med 12,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.