Skattesats, Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 049 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Åre kommun till 33,92 procent, vilket var den 82:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.