Befolkningsökning, Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 049 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Åre kommun den sjätte högsta i landet med 6,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.