Befolkningsökning, Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 464 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Åre kommun den 35:e högsta i landet med 3,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.