Befolkningsökning, Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 271 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Åre kommun den nionde högsta i landet med 6,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.